Contact

Voor wie?

Partners

  • FARO – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
  • Meemoo – digitaal cultureel erfgoed
  • VVBAD – Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie

Werking

Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de belangenbehartiger van en voor het cultureel-erfgoedin Vlaanderen en Brussel.

OCE zorgt voor een platform waar de diverse deelsectoren (archieven, musea, landelijke dienstverleners, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen en de organisatie voor immaterieel erfgoed) elkaar ontmoeten, beleidsinformatie delen en acties opzetten ter ondersteuning van het cultureel-erfgoedveld. OCE stimuleert een open dialoog in de sector vanuit collegialiteit en solidariteit.

Een bottom-up benadering stimuleert de uitwisseling van kennis en expertise tussen de deelsectoren voor beleidsontwikkeling. OCE is een representatieve gesprekspartner voor overheden en organisaties in de cultureel-erfgoedsector.

Geschiedenis

OCE ontstond als Cultureel-Erfgoedoverleg in 2009, gestart tussen de deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. Geleidelijk evolueerde het naar een breed platform, nam standpunten in, werkte aan dossiers en streefde naar een formelere structuur. Een hoogtepunt was de denk- en discussiedag in 2012, waar het verse Cultureel-Erfgoeddecreet de erkenning en subsidiëring van een belangenbehartiger mogelijk maakte.

OCE fungeert als representatieve spreekbuis die collegiaal en solidair opkomt voor gezamenlijke belangen in de sector. In dialoog met overheden en in afstemming met steunpunt FARO versterkt OCE de maatschappelijke verankering, zichtbaarheid, diversiteit en dynamiek van de cultureel-erfgoedsector.

Nieuws

Overleg Cultureel Erfgoed, Statiestraat 179, 2600 Berchem