Contact

Voor wie?

Partners

  • FARO – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
  • Meemoo – digitaal cultureel erfgoed
  • VVBAD – Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie

Werking

Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de belangenbehartiger van en voor het cultureel-erfgoedin Vlaanderen en Brussel.

OCE zorgt voor een platform waar de diverse deelsectoren (archieven, musea, landelijke dienstverleners, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen en de organisatie voor immaterieel erfgoed) elkaar ontmoeten, beleidsinformatie delen en acties opzetten ter ondersteuning van het cultureel-erfgoedveld. OCE stimuleert een open dialoog in de sector vanuit collegialiteit en solidariteit.

Een bottom-up benadering stimuleert de uitwisseling van kennis en expertise tussen de deelsectoren voor beleidsontwikkeling. OCE is een representatieve gesprekspartner voor overheden en organisaties in de cultureel-erfgoedsector.

Geschiedenis

OCE ontstond als Cultureel-Erfgoedoverleg in 2009, gestart tussen de deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. Geleidelijk evolueerde het naar een breed platform, nam standpunten in, werkte aan dossiers en streefde naar een formelere structuur. Een hoogtepunt was de denk- en discussiedag in 2012, waar het verse Cultureel-Erfgoeddecreet de erkenning en subsidiëring van een belangenbehartiger mogelijk maakte.

OCE fungeert als representatieve spreekbuis die collegiaal en solidair opkomt voor gezamenlijke belangen in de sector. In dialoog met overheden en in afstemming met steunpunt FARO versterkt OCE de maatschappelijke verankering, zichtbaarheid, diversiteit en dynamiek van de cultureel-erfgoedsector.

Nieuws

  • Ruimte voor cultuur

    Samen met cult!, De Federatie en oKo slaan we de handen in elkaar in aanloop naar de verkiezingen. Naast specifieke besognes vanuit onze eigen sector, zien we uitdagingen in het Vlaams cultuurbeleid die relevant zijn voor het hele culturele veld. Op www.ruimtevoorcultuur.be pleiten we samen met hen voor een toekomstgericht partnerschap met de Vlaamse overheid. In functie van een daadkrachtig, ambitieus…


  • Historische Budgetverhoging voor Cultureel Erfgoed: OCE Verwelkomt Beslissing Vlaamse Regering

    Eind september besliste de Vlaamse regering om de komende jaren 25 miljoen euro extra te voorzien voor cultureel erfgoed. OCE is tevreden met deze historische budgetverhoging. De komende jaren maakt de sector werk van haar ambitieuze plannen. Lees hier het volledig persbericht.


Overleg Cultureel Erfgoed, Statiestraat 179, 2600 Berchem