Oproep: Coronabevraging Cultureel Erfgoed

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande corona-maatregelen hebben een grote weerslag op de werking van vele organisaties en verenigingen. Gelukkig heeft de overheid aandacht voor de gevolgen van de crisis. Met deze korte bevraging wil OCE pijnpunten in de cultureel-erfgoedsector aan het licht brengen en een eerste zicht krijgen op de totaliteit van de impact.

U heeft tot 24 april de kans om van u te laten horen door een korte vragenlijst in te vullen via deze link: https://forms.gle/PKveD1VxNA9n7But8. OCE zal deze informatie anoniem verwerken en overmaken aan de Vlaamse regering zodat die de juiste maatregelen kan nemen.